Menu główne

Wykonuje pełen zakres czynności związanych z obsługą rachunkowo - podatkową podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich formy prawnej i rodzaju zaangażowanego kapitału.

Wysoko wykwalifikowany personel gwarantuje prawidłowość i dokładność prowadzenia:

  • ksiąg rachunkowych (tzw pełna rachunkowość);
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • ewidencji ryczałtowych;
  • ewidencji w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego;
  • dokumentacji związanej z pracownikami (kadrowa i ZUS).

Posiadane uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa podatkowego pozwalają na sporządzanie deklaracji podatkowych w imieniu podatnika.

Zawarta polisa ubezpieczeniowa OC gwarantuje klientom rekompensatę skutków (ewentualnych) błędów popełnionych przez personel PHU OLIVIA Dudenko Krzysztof.